1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

emmo
Al van kinds af aan is Emmo (26) bezig met zingen en theater. Na de musicals Jungle Book en Anastasia van FanWork ging hij Theaterwetenschap studeren aan de UvA. Tijdens zijn studententijd ging hij bij de Studenten Toneelvereniging Amsterdam (STA!), waar hij de musicals maar niet los kon laten. Van zwaardere producties als Spring Awakening en Bare tot lichtere, humoristische voorstellingen zoals Ja Zuster, Nee Zuster.

Next to Normal is een nieuwe kans om een mooi, klein en persoonlijk stuk op de planken te zetten met een bijzonder verhaal en een bijzondere cast.

© 2012 - 2018 & ontwerp: De Theaterrepubliek